top of page

Xin chúc mừng thêm một khách hàng nữa của TFL vừa trở thành Công Dân Hoa Kỳ!!! 👏🏼👏🏼👏🏼🎉🎉🎉Xin chúc mừng thêm một khách hàng nữa của TFL vừa trở thành Công Dân Hoa Kỳ!!! 👏🏼👏🏼👏🏼🎉🎉🎉


Hiện tại, USCIS phải mất đến 4 NĂM để xem xét và đưa ra quyết định trên các Đơn Loại Bỏ Điều Kiện (hay còn gọi là đơn xin thẻ xanh 10 năm)! 🕰️ Những đương đơn đủ điều kiện có thể đẩy nhanh quá trình này bằng cách đăng ký nhập tịch. 

Khách hàng của chúng tôi từ một thường trú nhân có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) đã trở thành Công Dân Mỹ chỉ trong vòng chưa đến 18 tháng!

Hãy gọi cho văn phòng chúng tôi để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện không nhé ☎️ (512) 894-9984.Comments


bottom of page