top of page

Vắng Mặt Kéo Dài Khi Là Thường Trú Nhân

Đối với thường trú nhân hợp pháp (lawful permanent residents) tại Hoa Kỳ, việc vắng mặt kéo dài có thể gây ra rủi ro đáng kể cho việc duy trì tình trạng cư trú của họ. Mặc dù không có khoảng thời gian cố định chắc chắn dẫn đến việc từ bỏ tình trạng, nhưng việc vắng mặt quá 180 ngày có thể dẫn đến sự rắc rối không cần thiết. Điều quan trọng cần cân nhắc là liệu thường trú nhân có dự định duy trì quyền cư trú tại Hoa Kỳ của họ hay không.


Các yếu tố chính trong việc xác định việc từ bỏ


Việc xác định liệu thường trú nhân có từ bỏ nơi cư trú của họ hay không bao gồm:


  • Ý định khi đi: Liệu thường trú nhân có ý định quay trở lại Hoa Kỳ khi họ rời đi hay không.

  • Thời lượng và tần suất vắng mặt: Việc vắng mặt liên tục hơn một năm được coi là có ý từ bỏ trừ khi có xin trước.

  • Việc làm ở nước ngoài: Làm việc cho một chủ lao động Hoa Kỳ ở nước ngoài thường không được coi là có ý từ bỏ, nhưng làm việc cho công ty của nước ngoài có thể gây ra vấn đề.

  • Mối quan hệ với Hoa Kỳ: Bằng chứng như quyền sở hữu tài sản, khai thuế, gia đình cư trú tại Hoa Kỳ và việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

  • Tài liệu: Duy trì tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ, tư cách thành viên câu lạc bộ và các mối quan hệ xã hội khác.


Giấy phép tái nhập cảnh và tài liệu hỗ trợ


Thường trú nhân dự kiến ​​vắng mặt kéo dài phải xin giấy phép tái nhập cảnh (Mẫu I-327) trước khi rời đi. Giấy phép này có giá trị lên đến hai năm, giúp duy trì tình trạng cư trú của họ. Tài liệu chứng minh ý định duy trì quyền cư trú tại Hoa Kỳ là rất quan trọng, bao gồm:


  • Bằng chứng vắng mặt tạm thời do các trường hợp không thể tránh khỏi (ví dụ: bệnh tật, trường hợp khẩn cấp trong gia đình).

  • Bằng chứng về mối quan hệ với Hoa Kỳ (ví dụ: thanh toán thế chấp, việc làm với một công ty Hoa Kỳ).


Thủ tục pháp lý và tư vấn


Thường trú nhân quay trở lại sau một thời gian dài vắng mặt có thể bị Cơ quan Hải quan (CBP) thẩm vấn. Họ nên mang theo giấy tờ chứng minh ý định duy trì nơi cư trú. Nếu bị xác định việc có ý định từ bỏ, thường trú nhân vẫn có thể theo đuổi việc tái nhập cư thông qua bảo lãnh của gia đình hoặc các hình thức khác.


Việc duy trì trạng thái thường trú trong thời gian vắng mặt kéo dài đòi hỏi phải lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và tuân thủ pháp luật cẩn thận. Thường trú nhân nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư di trú để được đánh giá hoàn cảnh cụ thể của họ và hỗ trợ các hình thức và thủ tục cần thiết. Để được hỗ trợ chuyên môn, hãy liên hệ với Tran Flores Law để đảm bảo bạn đáp ứng mọi yêu cầu và duy trì tình trạng cư trú được một cách hiệu quả.


Comments


bottom of page