top of page

Vượt qua bài kiểm tra Tiếng Anh khi thi Quốc Tịch📣Trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua quy trình nhập tịch thường yêu cầu vượt qua bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt cho phép người nhập cư không phải tham gia phần thi này.

⚖️ Những người từ 50 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn, đã là Thường trú nhân (có thẻ xanh) ít nhất 20 năm và những người từ 55 tuổi trở lên đã có thẻ xanh ít nhất 15 năm có thể bỏ qua phần thi tiếng Anh và tham gia bài thi nhập tịch bằng tiếng mẹ đẻ.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ☎️ (512) 894-9984 để hiểu rõ hơn về điều kiện miễn thi của bạn.Comments


bottom of page