top of page

Tuy đa phần các phí nộp đơn của USCIS sẽ tăng từ ngày 1 tháng 4, nhưng cũng có một số phí sẽ giảm nhẹ ❗️Tuy đa phần các phí nộp đơn của USCIS sẽ tăng từ ngày 1 tháng 4, nhưng cũng có một số phí sẽ giảm nhẹ ❗️

📣 Nếu bạn nộp online đơn I-90 để xin cấp lại Thẻ Xanh, phí sẽ giảm từ mức hiện tại là $540 xuống còn $415 (bao gồm phí lăn tay).

📣Phí nhập tịch cũng giảm nhẹ từ $725 xuống còn $710. Thêm vào đó, thời gian xử lý có thể nhanh hơn trong năm nay vì đây là năm bầu cử! 🇺🇸

⚠️ Lưu ý, đây chỉ là phí nộp đơn. Có thể có thêm chi phí khác tùy thuộc vào trường hợp của bạn.

Liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi qua số điện thoại ☎️ (512) 894-9984.Comments


bottom of page