top of page

Tìm hiểu về Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạoHệ thống di trú Hoa Kỳ có thể rất phức tạp, với nhiều mẫu đơn, thủ tục và thời gian chờ đợi. Đôi khi, ngay cả sau khi vượt qua những trở ngại này, nhiều gia đình lại phải đối mặt với một biến chứng đau lòng: người bảo lãnh không may qua đời. Trong những trường hợp như vậy, đơn bảo lãnh đã được chấp thuận vẫn có thể bị hủy, khiến người được bảo lãnh gặp khó khăn.


Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng: Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo (Humanitarian Reinstatement). Quy trình này cho phép người được bảo lãnh yêu cầu khôi phục lại đơn bảo lãnh đã được chấp thuận trước đó sau khi người bảo lãnh đã qua đời (tùy theo quyết định của USCIS).


Ai có thể nộp đơn xin Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo?


Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo không dành cho tất cả mọi người. Dưới đây là hai yêu cầu chính để đủ điều kiện:


 1. Đơn I-130 đã được chấp thuận: Bạn phải là người được bảo lãnh chính của Đơn I-130 mà USCIS đã chấp thuận trước khi người bảo lãnh của bạn qua đời. Nếu đơn vẫn đang chờ xử lý tại thời điểm người đó qua đời, thì Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo không thể thực hiện được.

 2. Người bảo lãnh thay thế: Thay cho người bảo lãnh đã qua đời, bạn phải có một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (người có thẻ xanh) sẵn sàng và đủ điều kiện tài chính để đứng ra bảo lãnh thay thế.


Người bảo lãnh thay thế là gì?


Người bảo lãnh thay thế chịu trách nhiệm tài chính cho người được bảo lãnh sau khi họ được cấp tình trạng thường trú nhân. Điều này có nghĩa là họ đồng ý hỗ trợ tài chính cho người được bảo lãnh và đảm bảo họ không trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ.


Người bảo lãnh thay thế phải là:

 1. Công dân, công dân thuộc vùng lãnh thổ, hoặc Thường trú nhân hợp pháp (người có Thẻ xanh) của Hoa Kỳ;

 2. Ít nhất 18 tuổi; và

 3. Là vợ/chồng, cha mẹ, mẹ vợ/chồng, cha vợ/chồng, anh/chị em ruột, con cái, con trai, con gái, con rể, con dâu, em rể, em dâu, ông/bà, cháu hoặc người giám hộ hợp pháp của người được bảo lãnh chính.

Cách nộp đơn xin Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo


Không có mẫu đơn cụ thể để yêu cầu Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo. Thay vào đó, bạn cần gửi yêu cầu bằng văn bản đến trung tâm dịch vụ USCIS đã chấp thuận Đơn I-130 ban đầu.


Quyết định của USCIS


Điều quan trọng cần hiểu là Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo là một phúc lợi tùy theo quyết định. Điều này có nghĩa là USCIS không bắt buộc phải chấp thuận yêu cầu của bạn. Thay vào đó, họ sẽ cân nhắc các yếu tố tích cực và tiêu cực của trường hợp của bạn trước khi đưa ra quyết định.


Các yếu tố tích cực có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Tác động đến gia đình đang sinh sống tại Hoa Kỳ (đặc biệt là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc những người cư trú hợp pháp khác);

 • Người được bảo lãnh hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào sẽ theo người được bảo lãnh đến Hoa Kỳ có tuổi cao hoặc vấn đề về sức khỏe;

 • Cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài;

 • Mối quan hệ (hoặc thiếu mối quan hệ) với đất nước quê hương của bạn;

 • Các yếu tố khác, chẳng hạn như việc Chính phủ xử lý chậm trễ bất thường; và

 • Bất kỳ và tất cả các yếu tố khác mà bạn tin rằng có lợi cho việc tái lập, với các tài liệu hỗ trợ.

Tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý


Tái mở hồ sơ vì lý do nhân đạo là một quá trình phức tạp và việc có một luật sư di trú giàu kinh nghiệm bên cạnh bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng thành công của bạn. Tran Flores Law có thể giúp bạn thu thập các tài liệu cần thiết, xác định người bảo lãnh thay thế đủ điều kiện và xây dựng một hồ sơ thuyết phục nêu bật các yếu tố tích cực trong tình huống của bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ qua số (512) 894-9984 để đặt lịch tư vấn.


Comments


bottom of page