top of page

Phí nộp đơn mới của Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4📣Phí nộp đơn mới của Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 ❗️

⚠️Trong đó, phí của đơn bảo lãnh thân nhân I-130 sẽ tăng từ $535 lên $625. Và nếu bạn muốn xin chuyển diện tại Mỹ, bạn sẽ phải đóng từ $2,535 đến $3,165 tiền phí để có thể nộp đơn của mình.

Tùy vào trường hợp cụ thể của bạn mà bạn có thể sẽ phải đóng thêm các chi phí khác.

Nếu bạn đang có dự định nộp đơn bảo lãnh định cư, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số ☎️ (512) 894-9984 để đặt lịch hẹn tư vấn với luật sư.


Comments


bottom of page