top of page

Nhập tịch không cần thi vì lý do y tế📣Trở thành công dân Hoa Kỳ mở ra cánh cửa đến vô số cơ hội mới, và mặc dù quy trình nhập tịch có những yêu cầu nhất định, nhưng nó không nhất thiết là rào cản đối với tất cả mọi người.


❗️Một số tình trạng bệnh về phát triển hay các chứng bệnh có ảnh hưởng đến khả năng học tập và ghi nhớ thông tin của bạn có thể cho phép bạn được miễn thi tiếng Anh và kiến thức về Hoa Kỳ. Việc miễn trừ này cho thấy sự thấu hiểu đối với sự khó khăn mà những người mắc bệnh hoặc khuyết tật phải đối mặt và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có cơ hội công bằng để có được quốc tịch.❗️


Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại ☎️ (512) 894-9984 để biết xem đây có phải là lựa chọn dành cho bạn.
Kommentare


bottom of page