top of page

Làm Thế Nào Để Đọc Lịch Chiếu Khán?


Đợi chờ thẻ xanh có thể là một quá trình rất dài, đặc biệt đối với những người đang phải vượt qua sự phức tạp của hệ thống di trú Hoa Kỳ. Lịch Chiếu Khán của USCIS đóng vai trò như một công cụ thiết yếu cho người xin thẻ xanh, cung cấp cái nhìn thoáng qua về thời gian xử lý hiện tại.


Sự tồn đọng thẻ xanh phát sinh khi số lượng người nộp đơn trong một loại thị thực cụ thể vượt quá số lượng thị thực có sẵn hàng năm. Lịch Chiếu Khán, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hàng tháng, phản ánh sự tồn đọng này bằng cách chỉ ra "Ngày Đáo Hạn (cut-off date)" cho mỗi loại thị thực ưu tiên. Ngày này biểu thị Ngày Ưu Tiên sớm nhất mà người nộp đơn trong loại thị thực đó có thể mong đợi trường hợp của họ được xử lý.


Thuật ngữ chính:


Priority Date: Ngày Ưu Tiên: Ngày này đánh dấu thời điểm USCIS nhận được đơn xin bảo lãnh của bạn. Nó thiết lập vị trí của bạn trong hàng đợi xin thị thực.


Cut-Off Date: Ngày Đáo Hạn: Lịch Chiếu Khán liệt kê Ngày Đáo Hạn cho mỗi loại thị thực ưu tiên. Nếu Ngày Ưu Tiên của bạn rơi vào trước ngày này, đơn đăng ký của bạn đủ điều kiện để được xử lý. Ngược lại, nếu Ngày Ưu Tiên của bạn trễ hơn, bạn sẽ cần phải đợi cho đến khi Ngày Đáo Hạn được chuyển đến Ngày Ưu Tiên của bạn.


Lịch Chiếu Khán phân loại người xin thẻ xanh dựa trên mối quan hệ của họ với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Năm loại ưu tiên theo diện gia đình chính bao gồm:


F1: Dành cho con chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ (trên 21 tuổi)

F2A: Dành cho vợ/chồng và con nhỏ (chưa kết hôn và dưới 21 tuổi) của Thường trú nhân

F2B: Dành cho con cái trưởng thành (chưa kết hôn và trên 21 tuổi) của Thường trú nhân

F3: Dành cho con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ

F4: Dành cho anh chị em ruột của công dân Hoa Kỳ.


Lịch Chiếu Khán được chia thành hai bảng chính:


Bảng A: Ngày Hành động Cuối Cùng / Ngày đáo hạn mặc định

Mục này hiển thị Ngày Ưu Tiên nào đã lên đầu danh sách chờ và sẵn sàng được chấp thuận. Đây là những đơn xin thẻ xanh có thể được nộp ngay bây giờ. Nói cách khác, nếu Ngày Ưu Tiên của bạn rơi vào trước ngày được liệt kê trong mục này cho loại thị thực ưu tiên của bạn, thì thị thực định cư hiện đã có sẵn cho bạn miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu.


Bảng B: Ngày Nộp Đơn

Mục này dành riêng cho người xin thẻ xanh đang sinh sống bên ngoài Hoa Kỳ. Nó cho biết khi nào họ có thể nộp đơn của họ với Trung tâm Chiếu Khán Quốc gia (NVC). Mặc dù thẻ xanh vẫn chưa sẵn sàng, việc nộp đơn sớm cho phép người nộp đơn bắt đầu thu thập và gửi tất cả các tài liệu cần thiết. Ngày Đáo Hạn trong bảng "ngày nộp hồ sơ" thường trễ hơn một chút (khoảng 1-10 tháng) so với ngày trong bảng "ngày hành động cuối cùng". Điều này cung cấp cho người nộp đơn một khoảng thời gian để chuẩn bị và nộp đơn của họ trước khi thẻ xanh của họ có sẵn.


Bằng cách so sánh Ngày Ưu Tiên của bạn với Ngày Đáo Hạn được liệt kê cho loại thị thực ưu tiên cụ thể của bạn trong Lịch Chiếu Khán, bạn có thể có biết được sơ lược về thời gian bạn có thể phải chờ để đơn xin thẻ xanh của bạn được xử lý. Hãy nhớ rằng, Lịch Chiếu Khán chỉ cho biết về thời gian xử lý hiện tại và những ngày này có thể thay đổi tùy theo thời điểm.


Các Cột Theo Từng Quốc Gia

Lịch Chiếu Khán có các cột riêng biệt cho Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines. Điều này là do thời gian chờ đợi thẻ xanh có thể lâu hơn đáng kể đối với người nộp đơn từ các quốc gia này. Nhu cầu hàng năm về thẻ xanh từ các quốc gia này vượt quá "giới hạn theo quốc gia" 7% do hệ thống di trú Hoa Kỳ thực hiện. Do hậu quả, bốn quốc gia này có tình trạng tồn đọng và quy trình xử lý thẻ xanh riêng biệt.


Th retrogression (Sự Suy thoái) Là Gì?

Trong ngữ cảnh của Lịch Chiếu Khán, sự suy thoái thể hiện tình trạng số lượng đơn đăng ký được nộp cho một loại thẻ xanh cụ thể trong một tháng nhất định vượt quá ước tính của USCIS hoặc Bộ Ngoại giao. Hiện tượng này dẫn đến việc lùi lại Ngày Đáo Hạn cho tháng tiếp theo. Sự suy thoái thị thực (visa retrogression) thường xảy ra vào khoảng tháng Chín, trùng với thời điểm kết thúc năm tài khóa của chính phủ Hoa Kỳ. Điều này có thể làm chậm quá trình xử lý hồ sơ của bạn.


Quá trình xin thẻ xanh chắc chắn không dễ dàng và có thể gây nhiều bối rối. Tuy nhiên, Lịch Chiếu Khán của USCIS là một công cụ hữu ích để quản lý kỳ vọng và cập nhật thông tin trong suốt hành trình nhập cư của bạn. Bằng cách làm quen với Lịch Chiếu Khán và các thuật ngữ của nó, bạn có thể tiếp cận quá trình xin thẻ xanh một cách rõ ràng và chủ động hơn. 


Hiểu được sự phức tạp của hệ thống di trú Hoa Kỳ chắc chắn không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi ở đây để giúp bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo số (512) 894-9984 để đặt lịch tư vấn với luật sư di trú của chúng tôi.Comments


bottom of page