top of page

Hiểu Về Quy Trình Điều Chỉnh Tình Trạng (Chuyển Diện)


Nhận Thẻ Xanh Thông Qua Việc Điều Chỉnh Tình Trạng (Chuyển Diện)


Hoa Kỳ cung cấp con đường trở thành thường trú nhân cho những người hiện đang cư trú hợp pháp tại nước này với tình trạng không định cư (có visa hợp lệ). Quy trình này, được gọi là điều chỉnh tình trạng, cho phép bạn nộp đơn xin thẻ xanh mà không cần phải quay trở về nước sở tại.


Có hai con đường chính để có được thẻ xanh: điều chỉnh tình trạng và xử lý lãnh sự. Điều chỉnh tình trạng áp dụng cho những người đã cư trú tại Hoa Kỳ, trong khi xử lý lãnh sự dành cho những người nộp đơn từ nước ngoài. Mặc dù các yêu cầu để có được tư cách thường trú nhân là giống nhau đối với cả hai lựa chọn, bài viết này sẽ đi sâu cụ thể vào điều chỉnh tình trạng.


Hiểu về Điều Chỉnh Tình Trạng


Điều chỉnh tình trạng giúp đơn giản hóa quy trình xin thẻ xanh cho những người nước ngoài đủ điều kiện hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Nó loại bỏ sự cần thiết phải rời khỏi Hoa Kỳ và tham dự phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ ở quê hương bạn.


Có một số lợi ích khi nộp đơn xin thẻ xanh thông qua điều chỉnh tình trạng, bao gồm:


 • Thuận tiện: Bạn có thể ở lại Hoa Kỳ trong suốt quá trình nộp đơn.

 • Giấy phép làm việc: Bạn được phép nộp đơn xin giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi đơn xin thẻ xanh của bạn đang được chờ xử lý.

 • Giấy phép đi lại: Trong một số trường hợp, bạn có thể đủ điều kiện để xin Giấy phép đi lại (advance parole), cho phép đi lại tạm thời bên ngoài Hoa Kỳ và quay lại để tiếp tục quy trình xin thẻ xanh.


Điều Kiện Điều Chỉnh Tình Trạng


Để đủ điều kiện điều chỉnh tình trạng, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:


 • Nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như nhập cảnh với thị thực phi di cư hợp lệ, chẳng hạn như H-1B (nghề chuyên môn), L-1 (chuyển giao nội công ty), B-1/B-2 (Thăm thân, du lịch) hoặc F-1 (du học).

 • Duy trì tình trạng phi di cư hợp lệ cho đến ngày nộp đơn Điều chỉnh Tình trạng;

 • Có đơn xin thị thực định cư đủ điều kiện được nộp thay mặt bạn bởi vợ/chồng, cha mẹ, con cái là công dân Hoa Kỳ, chủ lao động hoặc người nộp đơn đủ điều kiện khác.

 • Được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Điều này đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể liên quan đến sức khỏe, không có tiền án tiền sự và vi phạm nhập cư, và là người có đạo đức tốt.


Những Lưu Ý Quan Trọng Cho Người Không Có Tình Trạng Phi Di Cư Hợp Pháp (Cư trú bất hợp pháp)


Trong hầu hết các trường hợp, việc cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ (ở quá thời gian cho phép của visa) khiến bạn không đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ dành cho vợ/chồng, cha mẹ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Ví dụ, nếu bạn nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ với thị thực hợp lệ hoặc chương trình miễn thị thực (ví dụ: ESTA), sau đó kết hôn với công dân Hoa Kỳ sau khi thời gian lưu trú được cho phép của bạn hết hạn, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng thông qua hôn nhân.


Những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ hoặc không được phép nhập cảnh thì không đủ điều kiện để trực tiếp điều chỉnh tình trạng của họ thông qua Điều chỉnh Tình trạng (AOS) từ bên trong Hoa Kỳ. Điều này là do AOS yêu cầu người nộp đơn phải được kiểm tra và được cấp phép nhập cảnh hoặc được ân xá(parole) vào Hoa Kỳ tại cửa khẩu với thị thực hợp lệ. Nhập cảnh mà không được kiểm tra hoặc ở quá thời gian cho phép của thị thực vi phạm luật nhập cư và khiến hầu hết người nộp đơn không đủ điều kiện cho quy trình này.


Nếu người nhập cư không giấy tờ kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân hợp pháp, họ có thể đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng thông qua xử lý lãnh sự nếu họ nộp đơn và được cấp Giấy Ân Xá Cho Sự Hiện Diện Bất Hợp Pháp (Waiver of Unlawful Presence). Quy trình này liên quan đến việc rời khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin thị thực định cư tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Cách này có thể đi kèm với những rủi ro đáng kể và thời gian chờ đợi lâu. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến luật sư của chúng tôi trước.


Quy trình điều chỉnh tình trạng thường bao gồm các bước sau:


 1. Nộp đơn I-130: Người bảo trợ là công dân Hoa Kỳ của bạn phải nộp Mẫu I-130, lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

 2. Thiết lập Ngày Ưu Tiên: Khi USCIS chấp thuận Mẫu I-130, ngày ưu tiên sẽ được thiết lập. Ngày này xác định vị trí của bạn trong hàng đợi xin thị thực định cư, vì có hạn chế hàng năm về số lượng thị thực được cấp cho mỗi loại thị thực.

 3. Nộp đơn I-485: Khi ngày ưu tiên của bạn được đáo hạn (bạn đủ điều kiện để có thể nhận thị thực), bạn có thể nộp Mẫu I-485, Đơn Xin Đăng Ký Thường Trú Nhân hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng. Lưu ý rằng thị thực định cư luôn có sẵn cho vợ/chồng, cha mẹ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

 4. Đi lăn tay: Bạn sẽ được lên lịch để cung cấp dấu vân tay, ảnh và chữ ký để kiểm tra lý lịch.

 5. Phỏng vấn: Bạn có thể được yêu cầu tham dự phỏng vấn với nhân viên USCIS để thảo luận về đơn xin và điều kiện của bạn.

 6. Thẻ Xanh Được Duyệt: Nếu đơn xin của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thẻ xanh, hay còn gọi là Thẻ Thường Trú Nhân.


Nộp Đồng Thời: Một Cách Tiềm Năng Giúp Tiết Kiệm Thời Gian


Đối với các thành viên gia đình đủ điều kiện đã có mặt tại Hoa Kỳ với thị thực phi di cư hợp lệ, "nộp đơn đồng thời" là một cơ hội tuyệt vời. Điều này cho phép nộp đồng thời Mẫu I-130 (xác định mối quan hệ) và Mẫu I-485 (đơn xin điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân). Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến luật sư di trú của chúng tôi để xác định xem bạn có đủ điều kiện để nộp đơn đồng thời và khám phá những lợi ích tiết kiệm thời gian tiềm năng của cách này.


Tham Vấn Với Luật Sư của Tran Flores Law


Thủ tục pháp lý về di trú rất phức tạp và việc điều hướng quá trình điều chỉnh tình trạng có thể đầy khó khăn. Bài viết này cung cấp một tổng quan chung, nhưng điều quan trọng là phải tìm kiếm sự hướng dẫn từ luật sư di trú có chuyên môn để thảo luận về hoàn cảnh cụ thể của bạn. Luật sư của chúng tôi có thể:


 • Đánh giá điều kiện: Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng tình hình của bạn để xác định xem bạn có đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng hay không, xem xét các yếu tố như loại thị thực, tình trạng nhập cảnh và bất kỳ lần vượt quá thời gian lưu trú nào (nếu có).

 • Xử lý các tình huống phức tạp: Nếu trường hợp của bạn liên quan đến những vấn đề phức tạp như vượt quá thời gian lưu trú, được miễn trừ hoặc các đơn xin di trú trước đó, chúng tôi có thể cung cấp tư vấn chuyên môn và đại diện cho bạn trong suốt quá trình này.

 • Tư vấn về cách tiếp cận hiệu quả nhất: Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn về việc liệu nộp đơn đồng thời có phải là lựa chọn và đề xuất các chiến lược để đẩy nhanh quy trình xin thẻ xanh của bạn nếu có thể.

 • Chuẩn bị và nộp đơn xin của bạn: Chúng tôi có thể đảm bảo đơn xin của bạn đầy đủ, chính xác và đáp ứng tất cả các yêu cầu của USCIS, tăng khả năng được chấp thuận.

 • Đại diện cho bạn tại buổi phỏng vấn: Nếu được yêu cầu, luật sư của chúng tôi có thể tham dự buổi phỏng vấn của bạn với USCIS và đại diện cho bạn.


Tham khảo ý kiến luật sư di trú là một khoản đầu tư cho tương lai của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn tăng đáng kể cơ hội thành công cho đơn xin điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ qua số (512) 894-9984 để đặt lịch tư vấn.


Comments


bottom of page