top of page

Bạn có đủ Income để bảo lãnh không?Để tính quy mô hộ gia đình, bạn cần bao gồm những người sau:


  • Bản thân bạn (người bảo lãnh)

  • Vợ/chồng hoặc người thân của bạn đang xin thẻ xanh

  • Bất kỳ con chưa kết hôn nào dưới 21 tuổi

  • Bất kỳ ai được liệt kê là người phụ thuộc trong tờ khai thuế của bạn

  • Bất kỳ ai đến Mỹ cùng vợ/chồng bạn và cũng sẽ xin thẻ xanh

  • Bất kỳ ai bạn đang bảo lãnh hoặc đã từng bảo lãnh trên Giấy Affidavit of Support


Yêu cầu về thu nhập tối thiểu đối với hầu hết những người bảo lãnh nộp đơn cho người thân là 125% Mức Nghèo Liên Bang cho quy mô hộ gia đình của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang bảo lãnh vợ/chồng và bạn không có thành viên nào khác trong gia đình, thì yêu cầu về thu nhập tối thiểu là 125% Mức Nghèo Liên Bang cho hộ gia đình hai người.


Yêu cầu về Thu nhập Tối thiểu Hàng năm năm 2024 cho Hầu hết Người Bảo lãnh: 125% Quy định về Mức Nghèo Liên Bang.

Quy mô hộ gia đình của người bảo lãnh

Đối với 48 tiểu bang, Đặc khu Columbia, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Guam và Cộng đồng Marianas phía Bắc.

Đối với Alaska

Đối với Hawaii

2

$25,550

$31,925

$29,375

3

$32,275

$40,338 

$37,113

4

$39,000

$48,750

$44,850 

5

$45,725

$57,163

$52,588 

6

$52,450

$65,575

$60,325

7

$59,175

$73,988

$68,063 

8

$65,900

$82,400

$75,800

Cho mỗi người thêm vào, cộng thêm:

$6,725

$8,413

$7,738

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp (có thẻ xanh), bạn phải đáp ứng yêu cầu thu nhập 125%. Tuy nhiên, nếu bạn là quân nhân đang tại ngũ, bạn chỉ cần đáp ứng 100% Mức Nghèo Liên Bang.


Yêu cầu về Thu nhập Tối thiểu Hàng năm năm 2024 cho quân nhân đang tại ngũ: 100% Quy định về Mức Nghèo Liên Bang.

Quy mô hộ gia đình của người bảo lãnh

Đối với 48 tiểu bang, Đặc khu Columbia, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Guam và Cộng đồng Marianas phía Bắc.

Đối với Alaska

Đối với Hawaii

2

$20,440

$25,540

$23,500

3

$25,820

$32,270

$29,690 

4

$31,200

$39,000

$35,880

5

$36,580

$45,730

$42,070

6

$41,960

$52,460

$48,260

7

$47,340

$59,190

$54,450

8

$52,720

$65,920

$60,640

Cho mỗi người thêm vào, cộng thêm:

$5,380

$6,730

$6,190

Nếu bạn không đáp ứng đủ yêu cầu về thu nhập, bạn có thể bao gồm thu nhập từ một số thành viên trong gia đình, những người phải từ 18 tuổi trở lên và là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân. Bạn cũng có thể bao gồm thu nhập từ người đồng bảo lãnh (cosign) là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân và cư trú tại Hoa Kỳ.


Ngoài thu nhập, bạn cũng có thể sử dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu. USCIS sẽ xem xét giá trị tài sản của bạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.


Thủ tục bảo lãnh thân nhân xin thẻ xanh có thể rất phức tạp. Điều quan trọng là tham khảo ý kiến của luật sư di trú để đảm bảo bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu. Hãy gọi cho chúng tôi theo số ☎️ (512) 894-9984 và đặt lịch tư vấn với luật sư của chúng tôi.Comments


bottom of page