top of page

Đi lại trong khi đơn xin điều chỉnh tình trạng đang được chờ xử lý


Đi lại bên ngoài Hoa Kỳ 


Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thường không khuyến khích việc đi lại bên ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn đang được chờ xử lý. Điều này là do việc rời khỏi đất nước có thể được hiểu là bạn đã bỏ đơn xin của mình. Tuy nhiên, có những trường hợp việc đi lại là không thể tránh khỏi. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể xin giấy phép đi lại, còn được gọi là advance parole document, cho phép bạn rời khỏi Hoa Kỳ tạm thời và quay lại để hoàn thành quy trình thẻ xanh của mình.


Dưới đây là một số rủi ro khi đi lại bên ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn đang được chờ xử lý:


  • Đơn xin của bạn có thể bị từ chối: USCIS có thể coi việc bạn rời khỏi Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy bạn không có ý định cư trú thường xuyên tại đây. Điều này có thể dẫn đến việc đơn xin thẻ xanh của bạn bị từ chối.

  • Việc nhập cảnh trở lại có thể khó khăn: Ngay cả khi có giấy phép đi lại, việc nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ có thể gặp thách thức. Các quan chức Hải quan (CBP) có quyền từ chối và không cho bạn nhập cảnh nếu họ tin rằng bạn không còn duy trì đủ điều kiện để được điều chỉnh tình trạng.


Đệ đơn xin Giấy phép Đi lại


Nếu bạn phải đi lại bên ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn đang được chờ xử lý, bạn nên nộp đơn xin giấy phép đi lại trước chuyến đi của mình. Quá trình nộp đơn thường liên quan đến việc nộp mẫu I-131 cho USCIS. Thời gian xử lý giấy phép đi lại có thể mất nhiều thời gian, vì vậy điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước và nộp đơn sớm.


Đi lại trong nội địa Hoa Kỳ


Không giống như đi lại nước ngoài, việc di chuyển trong Hoa Kỳ không gây ra bất kỳ phức tạp nào cho đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn. Bạn có thể tự do thăm gia đình ở các tiểu bang khác, đi du lịch hoặc khám phá các vùng khác nhau để giải trí. Bạn không cần lo lắng về việc đi lại nội địa này sẽ ảnh hưởng đến quy trình thẻ xanh của mình.


Dưới đây là một số mẹo bổ sung để đi lại trong khi đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn đang được chờ xử lý:


  • Tham khảo với luật sư di trú: Luật sư di trú có thể tư vấn cho bạn về mặt lợi và hại của việc rời khỏi Hoa Kỳ trong tình trạng cụ thể của bạn và có thể giúp bạn với quy trình nộp đơn xin giấy phép đi lại.

  • Mang theo tất cả các giấy tờ di trú của bạn: Khi đi lại, hãy đảm bảo mang theo tất cả các tài liệu di trú của bạn, bao gồm hộ chiếu, thị thực, hồ sơ I-94 và bất kỳ thông báo nào của USCIS.

  • Sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ quan chức di trú: Các quan chức CBP có thể hỏi bạn những câu hỏi về kế hoạch đi lại và đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn khi bạn nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Hãy chuẩn bị trả lời những câu hỏi này một cách trung thực và đầy đủ.


Đi lại bên ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn xin thẻ xanh của bạn đang được chờ xử lý có thể có một số rủi ro, nhưng nó có thể thực hiện được trong một số trường hợp nhất định. Bằng cách cân nhắc cẩn thận các rủi ro và thực hiện các bước cần thiết để chuẩn bị, bạn có thể tăng khả năng có một trải nghiệm đi lại suôn sẻ.תגובות


bottom of page