top of page

⚠️ Đang nghĩ về việc xin thẻ xanh sau khi ở quá hạn visa của bạn❓Mặc dù đúng là người thân trực hệ của công dân Hoa Kỳ (vợ chồng, cha mẹ, con dưới 21 tuổi) có thể nộp đơn xin thẻ xanh trong lãnh thổ Hoa Kỳ ngay cả khi đã ở lại quá hạn, nhưng quá trình này rất phức tạp và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách❗️

⚠️ Ở lại quá hạn thị thực có thể dẫn đến cấm nhập cảnh trở lại, không đủ điều kiện nhập cư và các vấn đề pháp lý khác. Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của luật sư di trú để hiểu rõ tình hình cụ thể của bạn, tham khảo tất cả các lựa chọn và được hướng dẫn vượt qua các rào cản pháp lý phức tạp.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số ☎️ (512) 894-9984 để hiểu rõ hơn về khả năng đủ điều kiện của bạn.Comments


bottom of page